สทน.2 เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วม


19 เมษายน 2566 93 views

ระหว่างวันที่ 8 - 9 เมษายน 2566
นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 ได้มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 อุทัยธานี และส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 ลพบุรี เข้าร่วมอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อการจัดการความขัดแย้งและการมีส่วนร่วม ณ ห้องเรียนดอกกุมสตูดิโอ แอนด์เลอร์นิงเซนเตอร์ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทำงานด้านการมีส่วนร่วมและการจัดการความขัดแย้ง อีกทั้งผู้เข้ารับการอบรมยังได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดการความขัดแย้งร่วมกันอีกด้วย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง