สทน.2 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566


19 เมษายน 2566 93 views

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566
นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 1 ชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานความก้าวหน้าพื้นที่เป้าหมายที่จะดำเนินการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานการประชุม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง