วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ร่วมลงพื้นที่กับส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ เพื่อตรวจกำกับ การประกอบกิจการประปสัมปทาน ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน) ณ โรงผลิตน้ำประปา โครงการในเขต พื้นที่เทศบาลตําบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุ


12 พฤษภาคม 2566 95 views

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 มอบหมายให้ ส่วนการจัดสรรน้ำ ร่วมลงพื้นที่กับส่วนอนุญาตประปาสัมปทาน กองการจัดสรรน้ำ เพื่อตรวจกำกับ การประกอบกิจการประปสัมปทาน ของบริษัท ยูนิเวอร์แซล  ยูทีลิตี้ส จํากัด (มหาชน)  ณ โรงผลิตน้ำประปา โครงการในเขต พื้นที่เทศบาลตําบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายธีรัชสิทธิ์ วงศ์วาน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมการตรวจกำกับในครั้งนี้ด้วย โครงการได้ผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำน่าน มีกำลังอัตราการผลิตน้ำประปาสูงสุด 7,200 ลบ.ม./วัน ผลิตน้ำประปาใหแกประชาชนในเขตเทศบาลตําบลหัวรอ จำนวน 3,334 ครัวเรือน ซึ่งมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชน  และคุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ตามประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง