สทน.8 โดยส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำหลาก-ดินถล่ม (Early Warning System) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา (ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2566 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4)


22 พฤษภาคม 2566 76 views

          วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8 มอบหมายให้ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สงขลา ดำเนินการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน 2566 ตามมาตรการรับมือฤดูฝน 2566 ของกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ มาตรการที่ 4 โดยให้ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา สถานีเตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วม - ดินถล่ม (Early Warning System) ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และสงขลา ให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน สามารถทำงานตรวจวัด และแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้เต็มศักยภาพ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ลดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างทันท่วงที ในกรณีเกิดภัย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง