ทน.สทน.2 ตรวจติดตามเร่งรัดผลเบิกจ่ายและผลการดำเนินงานอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี ต.เขาแหลม อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี


22 พฤษภาคม 2566 84 views

วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายพิสิทธิ์ ทิพย์โอสถ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2 มอบหมายคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูเพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงข่ายน้ำจากอ่างเก็บน้ำวังมะกักเชื่อมต่อพื้นที่สาธารณประโยชน์ 318 ไร่ พร้อมระบบกระจายน้ำ (สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) จังหวัดลพบุรี ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบลงทุน) เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาแหลม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
ทั้งนี้ เพื่อให้ก่อสร้างเป็นไปตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานการเบิกจ่ายงบประมาณของกรมทรัพยากรน้ำที่วางไว้ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะมีความจุเก็บกัก 1.5000 ล้านลบ.ม. ประชาชนได้รับประโยชน์ 650 ครัวเรือน พื้นที่เกษตร 1,750 ไร่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 2
shadow

การค้นหาขั้นสูง