สทน.6 ร่วมตรวจการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา จังหวัดระยอง


24 พฤษภาคม 2566 80 views

          วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 พร้อมด้วย นางวริยา สจิรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ ร่วมกับกองการจัดสรรน้ำ และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เข้าตรวจสอบพื้นที่กรณี บริษัท ทีอาร์ซี ยูทิลิตี้ จำกัด ยื่นขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา ในบริเวณโครงการให้สิทธิดำเนินกิจการระบบประปา กลุ่มผู้ใช้น้ำตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
          สืบเนื่องจากในบริเวณโครงการฯ ดังกล่าว ไม่มีน้ำจากการประปาส่วนภูมิภาคผ่าน จึงมีความจำเป็นจะต้องขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปา เพื่อบริการประชาชนประมาณ 10,000 ราย และโรงงานอุตสาหกรรม 2 แห่ง โดยรับน้ำดิบจากคลองกรำ เข้าสู่สระเก็บกักน้ำ ขนาดความจุ 32,000 ลูกบาศก์เมตร สามารถผลิตน้ำประปาที่ผลิตได้มากสุด จำนวน 5,625 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ผลการตรวจสอบสามารถนำเรียนเสนอตามลำดับขั้นตอนการอนุญาตต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง