วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาอินโดจีน ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก


24 พฤษภาคม 2566 85 views

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนการจัดสรรน้ำ (นายสิทธิชัย ปริญญาขจร)  ร่วมกิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก” เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ พบปะหารือข้อราชการต่างๆ และสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาอินโดจีน ต.ดอนทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง