สทน.10 ร่วมจัดประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้า EWS. รุ่นที่ 2


25 พฤษภาคม 2566 70 views

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายศักดิ์ชัย ตันติวิวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยาที่ 1 สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  กรมทรัพยากรน้ำ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) รุ่นที่ 2  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ มีวัตถุประสงค์เพื่อสาธิตการทำงานของระบบเตือนภัยน้ำป่าไหลหลาก-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา รวมถึงการทำงานของต้นแบบเทคโนโลยี IoT ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งหวังให้ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถใช้ประโยชน์ระบบเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่มของกรมทรัพยากรน้ำได้มากยิ่งขึ้น 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง