สทน.10 ประชุมผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10


26 พฤษภาคม 2566 72 views

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายสาธิต  รัตนสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 พร้อมด้วยผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และพิจารณาแผนการดำเนินการและแผนเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 - 4 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง