สทน.1 สอน.3 กำแพงเพชร ประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2566 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566


26 พฤษภาคม 2566 120 views

วันที่  26  พฤษภาคม 2566
      นายโอภาส  ถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1  มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 3 กำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดกำแพงเพชร และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 5/2566  ประจำเดือนพฤษภาคม 2566  ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร เวลา 10.00 น. โดยมี   นายชาธิป  รุจนเสรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม
     ในที่ประชุม  โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร มีนโยบายเน้นย้ำและแนวทางการปฏิบัติงาน
        - แนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 
        - รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2566 และภาวะเศรษฐกิจของจังหวัดกำแพงเพชร
        - การนำเสนอทีมผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง (CAST) โครงการอำเภอบำบัดทุกข์  บำรุงสุข แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง