สทน.1 โดยสอน.3 กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมพัฒนา บำรุงรักษาอ่างเก็บน้ำสองแควหลวง กลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำสองแควหลวง


26 พฤษภาคม 2566 101 views

วันที่ 26 พฤษภาคม  2566
       นายโอภาส ถาวร  ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่  3 กำแพงเพชร  เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาแผ้วถางวัชพืชและบำรุงรักษาบริเวณคันอ่างเก็บน้ำ ในกิจกรรมครั้งนี้ สอน.3 กำแพงเพชร ได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดบรรจุขวดจำนวน  150 ขวด จากศูนย์ผลิตน้ำดื่มสะอาดของ สอน.3 กำแพงเพชร แจกจ่ายประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ อ่างเก็บน้ำสองแควหลวง หมู่ที่  12  ตำบลยกกระบัตร  อำเภอสามเงา  จังหวัดตาก

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง