วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สทน.9 ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของกรมทรัพยากรน้ำปี 2566/2567 พร้อมแผนปฏิบัติการรองรับ 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566


26 พฤษภาคม 2566 98 views

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้ง ร่วมกับ นายพงศ์พัฒน์ เสมอคำ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์น้ำ และคณะฯ ประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภาวะน้ำท่วมและภาวะน้ำแล้งของกรมทรัพยากรน้ำปี 2566/2567 พร้อมแผนปฏิบัติการรองรับ 12 มาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2566 เพื่อให้บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำ เตรียมความพร้อมและวางแผนเครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากร และสามารถประยุกต์แนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำท่วมน้ำแล้ง ของกรมทรัพยากรน้ำ ในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้อำนวยการส่วนและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 จำนวน 40 คน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง