สทน.6 ร่วมตรวจ กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง


26 พฤษภาคม 2566 88 views

                ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2566 นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนการจัดสรรน้ำ ร่วมกับกองการจัดสรรน้ำ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจ กำกับ และส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7 โครงการ
                1. ตรวจ กำกับฯ โครงการเขาเขียว คันทรี่คลับ ของ บริษัท สยามภูริมงคล จำกัด  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำลังการผลิต 100 ลบ.ม./วัน
                2. ตรวจ กำกับฯ โครงการเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ ของ บริษัท สยามภูริมงคล จำกัด อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กำลังการผลิต 600 ลบ.ม./วัน
                3. ตรวจ กำกับฯ ในเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ ของ บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง กำลังการผลิต 7,920 ลบ.ม/วัน
                4. ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาสัมปทาน ของ บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาธ์คจำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
                5. ตรวจ กำกับฯ โครงการในเขตสำนักงานประปาจังหวัดระยอง ของ บริษัท ยูนิเวอร์แซลอินทิลิตี้ส์ จำกัด มหาชน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง กำลังการผลิต 86,400  ลบ.ม/วัน
                6. ส่งเสริมการประกอบกิจการประปาโครงการในเขตพื้นที่ อบต.ปลวกแดง ของ บริษัท เค วอเตอร์ เวิร์ค จำกัด อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
                7. ตรวจ กำกับฯ โครงการประปาเกาะล้าน ของ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี กำลังการผลิต 250 ลบ.ม./วัน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง