วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สทน.9 เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก


26 พฤษภาคม 2566 61 views

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9  โดย นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9 มอบหมายให้ นางสาวพิไลลักษณ์ อักษรรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนสำรวจและออกแบบ เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและการกระจายการถือครองที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมพะยอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก     โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการประชุมร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ นายอำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการในพื้นที่ คทช. จังหวัดพิษณุโลก เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและจัดทำแผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง