สทน.10 ร่วมกิจกรรมวันป่าชายเลนแห่งชาติ 2566


27 พฤษภาคม 2566 67 views

27 พฤษภาคม 2566 นายสาธิต รัตนสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10 มอบหมายให้ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 พังงา ร่วมงานวันป่าชายเลนแห่งชาติ 2566 ภายใต้คำขวัญ “ป่าชายเลนชุมชน คนดูแลป่า พัฒนาเศรษฐกิจ สร้างคาร์บอนเครดิต ลดวิกฤติโลกร้อน” ณ น้ำพุร้อนเค็ม บ้านน้ำร้อน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 10
shadow

การค้นหาขั้นสูง