สทน.7 ร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สุพรรณบุรีรวมใจ อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองลดมลพิษในแหล่งน้ำ"


09 มิถุนายน 2566 49 views

วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7 มอบหมายให้ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำที่ 2 สุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ "สุพรรณบุรีรวมใจ อนุรักษ์แม่น้ำคูคลองลดมลพิษในแหล่งน้ำ" เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง ในแหล่งน้ำ รวมถึงลดการทิ้งหรือระบายของเสียลงแหล่งน้ำ โดยร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง เล่นเกมตอบคำถามและแจกของรางวัล ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 (วัดลาดหอย) ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายธีรยุทธ์ จันทร์ดิษฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง