การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ครั้งที่ 2/2566


18 กันยายน 2566 32 views

วันนี้ (18 กันยายน 2566) นายวีระ ขุนไชยรักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมและการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-service) ครั้งที่ 2/2566 พร้อมด้วยผู้บริหารกรมและเจ้าหน้าที่เข้าร่วม โดยคณะกรรมการฯ รับทราบผลการประเมินการดำเนินการตามตัวชี้วัดการพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล : การพัฒนาระบบข้อมูล (Data Catalog) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) ประจำปี 2566 กรมทรัพยากรน้ำผ่านการประเมินตามเป้าหมายขั้นสูง 25 คะแนนเต็ม นอกจากนี้มีการพิจารณารางวัล DWR Innovation Award ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมีผู้ส่งผลงานร่วมนำเสนอ 9 ผลงาน และจะมีการประกาศผลรางวัลต่อไป ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ำ และผ่านระบบ ZOOM

หน่วยงาน : ส่วนประชาสัมพันธ์
shadow

การค้นหาขั้นสูง