สทภ.8 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ประชารัฐทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”


14 สิงหาคม 2561 328 views

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 สทภ.8 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ประชารัฐทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ณ ห้องประชุม ดิ เอมเพรส ฮอลล์ อาคารสยามวินเซอร์ ศูนย์การค้าสยามนครินทร์ คอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

หน่วยงาน : ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำ
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ