สทภ.8 เข้าร่วมประชุมหารือเตรียมการอุทกภัย


08 ตุลาคม 2562 224 views

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุทัศน์ นุ้ยเล็ก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8 มอบหมายให้ ส่วนอุทกวิทยาที่ 1 โดยนายพัฒศักดิ์ แก้วชูแสง ผู้อำนวยการส่วนอุทกวิทยา เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมการอุทกภัย ณ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน การประชุมดังกล่าวได้มีการเตรียมการ หาแนวทางร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม เพื่อรองรับสถานการณ์ฤดูฝนของภาคใต้ และผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานคาดการณ์สถานการณ์ เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยได้อย่างทันท่วงที

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 8
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ