สทภ.6 โดยส่วนประสานฯ ลุ่มน้ำบางปะกง จัดตั้งกลุ่มผุ้ใช้น้ำ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก


09 ตุลาคม 2562 269 views

          เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายสมฤทธิ์ วิไลพรรัตนา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค 6 มอบหมายให้ ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำบางปะกง และนายชุมพร ผลาน้อย ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำ ลงพื้นที่จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำดอนพูน ตำบลดอนยอ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อรองรับการถ่ายโอนแหล่งน้ำดอนพูนหลังขุดลอกเสร็จ และร่วมกันบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้น้ำจากแหล่งน้ำดอนพูน

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ