สทภ.5 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้งบ้านเขาพญาปราบ หมู่ที่ 15 และบ้านน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา


16 พฤศจิกายน 2562 315 views

                   วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  กรมทรัพยากรน้ำ  โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 5 ส่วนบริหารจัดการน้ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา และประชาชน ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง สูบน้ำจากคลองส่งน้ำลำพระเพลิงเติมแหล่งน้ำระบบประปาหมู่บ้าน  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคจากภัยแล้ง ในเขตพื้นที่บ้านเขาพญาปราบ  หมู่ที่ 15 ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จำนวน 328 หลังคาเรือน 819 คน  โดยดำเนินการสูบน้ำจนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 พร้อมกันนี้ ได้แจกโปสเตอร์,สติ๊กเกอร์ และกระดุมประหยัดน้ำ รณรงค์ให้ประชาชนร่วมใจกันประหยัดน้ำเพื่อผ่านพ้นวิกฤตภัยแล้งในปีงบประมาณ 2563

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ