สทภ.5 ร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นในการวางและ จัดทำผังโครงการวางผังระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำมูล


14 มกราคม 2563 169 views

วันที่ 14 มกราคม 2563
          นายอดิศักดิ์  จันทรังษี ผอ.สทภ.5 เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำมูล ครั้งที่ 2 (ระดับจังหวัด)ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2
โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
           จัดโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง มีวัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อปท. ผู้นำอาชีพ ผู้แทนภาคประชาชนที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาจังหวัด ในการร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ระบบการระบายน้ำ และร่างแผนงานโครงการ โดยมีนายสมชัย คล้ายทับทิม รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  เป็นประธานเปิดการประชุม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 5
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ