สทภ.1 ติดตามเร่งรัดผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และ รมว.ทส.


03 กรกฎาคม 2563 140 views

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 ตรวจติดตามงาน เร่งรัดผลการเบิกจ่าย โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอ่างเก็บน้ำแม่ฉางข้าว บ.ฮ่างต่ำ ต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย งปม : 45.7419 ล้านบาท เริ่มสัญญา 16 เม.ย. 63 สิ้นสุดสัญญา 30 มี.ค. 64 ผลงานปัจจุบัน 35% ทั้งนี้ ผอ.สทภ.1 ได้กำชับช่างควบคุมงานให้เร่งรัดการดำเนินงาน และประชาสัมพันธ์โครงการรวมถึงประสานสร้างความเข้าใจพี่น้องประชาชนในการบริหารจัดการน้ำ และการดูแลรักษาโครงการหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพโครงการ ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ