สทภ.9 ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดศรีโสภณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก


03 กรกฎาคม 2563 90 views

         วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายนิมิตร โคตรบัว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 9 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดศรีโสภณ ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 9
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ