สทภ. 7 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563


03 กรกฎาคม 2563 74 views

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 7 จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 เพื่อสืบทอดประเพณี และทำนุบำรุงพุทธศาสนา รวมทั้งส่งเสริม อนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมไทย ในด้านประเพณีและวัฒนธรรม ณ วัดหินกอง ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 7
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ