สทภ.1 ร่วมประชุมคณะทำงานด้านบริหารจัดการน้ำฯ


03 กรกฎาคม 2563 120 views

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้านบนิหารจัดการน้ำ ในคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ(ตอนบน) ณ ห้องประชุมตะวัน กังวานพงศ์ อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ อ่อนสอาด สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าคณะทำงาน(ประธานการประชุม) พลเอกทวีป เนตรนิยม สมาชิกวุฒิสภา นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิการบดี คณาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ซึ่ง ผอ.สทภ.1 นำเสนอภารกิจกรมทรัพยากรน้ำ ผลการดำเนินงาน ปี 63 แผนการดำเนินงาน ปี 64 และตอบข้อซักถามสมาชิกวุฒิสภา รวมถึงนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามยุทธการหน่วงน้ำไว้ในแผ่นดิน ซึ่งที่ประชุมต่างเห็นด้วยและพอใจในการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำ โดยพร้อมให้การสนับสนุน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ