สทภ.6 ลำเลียงน้ำช่วยสวนผลไม้จันทบุรี


04 กรกฎาคม 2563 127 views

          แม้ฝนจะตก แต่ปริมาณน้ำยังไม่เพียงพอ เกษตรกรชาวสวนผลไม้ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ยังคงต้องการน้ำในปริมาณมากเพื่อเลี้ยงต้นหลังเก็บผลผลิต
          นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 กรมทรัพยากรน้ำ ได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ว่าปริมาณฝนที่ตกเข้าอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธมีปริมาณน้อย ระดับน้ำเก็บกักต่ำไม่สามารถนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาใช้ได้ จึงขอรับการสนับสนุนเพื่อลำเลียงน้ำช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ 
          กรมทรัพยากรน้ำ โดย สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จึงเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาดังกล่าว โดยในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านดงจิก ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี สูบทอยน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองพระพุทธ ลำเลียงด้วยท่ออ่อนระยะทาง 300 เมตร เข้าสู่ลำรางสาธารณะและจุดพักน้ำรวมของหมู่บ้าน เพื่อเกษตรกรชาวสวนผลไม้สูบเข้าสวนต่อไป ในการนี้ประชาชนได้รับประโยชน์ 1 หมู่บ้าน 400 ครัวเรือน ประชากร 1,600 คน พื้นที่การเกษตร 2,000 ไร่ ซึ่งบริเวณดังกล่าวได้เคยเข้าช่วยเหลือแล้วระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 8 มิถุนายน 2563  ปริมาณน้ำที่สูบครั้งนั้นจำนวนทั้งสิ้น 1,478,400 ลูกบาศก์เมตร 
          ในการนี้ นายวันชัย เกษรสุวรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลทับไทร ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชน ได้ขอขอบคุณรัฐบาล และ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ห่วงใยประชาชนและเร่งให้การช่วยเหลือพื้นที่เกษตรไม้ผลให้ผ่านวิกฤตไปได้

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ