สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวงขุน-น้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย


17 กรกฎาคม 2563 125 views

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30-16.30 น. นาย นิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำกกและโขง เข้าร่วมประชุมเชิงวิชาการเรื่อง ธรณีวิทยาของอุทยานธรณีถ้ำหลวงขุน-น้ำนางนอนจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรม ภูฟ้าวารี รีสอร์ท เชียงราย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ความโดดเด่นและความสำคัญทางธรณีวิทยา อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนและผลักดันงานอุทยานธรณีถ้ำหลวง-ขุนน้ำนองนอน จังหวัดเชียงราย เป็นอุทยานธรณีระดับประเทศต่อไป โดยมี นายนิวัติ มณีขัติย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีเป็นประธานเปิดการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เข้าร่วมประชุม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ