สทภ.1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


23 กรกฎาคม 2563 134 views

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกป่า รักษาต้นน้ำ และควบคุมไฟป่า ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวรายงาน ดร.รอยล จิตรดอน บรรยายพิเศษเรื่องการขับเคลื่อนภารกิจงานฟื้นฟูป่า รักษาต้นน้ำและควบคุมไฟป่า ทั้งนี้   นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมอบรมและเป็นเจ้าภาพพื้นที่ นางปัจฉิมา ฟูกุล ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ว่าที่ร้อยโทสายรุ้ง  กลุ่นเขียว ผู้อำนวยการส่วนอุทวิทยาที่1 เชียงใหม่ เป็นผู้แทนกรมทรัพยากรน้ำ

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ