สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุ๋ม ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่


31 กรกฎาคม 2563 104 views

วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบหมายให้ส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำปิงตอนบน โดยนายปิยะ นวพันธุ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสภาพอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจุ๋ม บ้านป่าเลา หมู่ที่ 1 ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ซึ่งมีปัญหาไม่สามารถกักเก็บน้ำได้ เนื่องจากมีการก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำจากเขื่อนแม่งัดเข้าสู่เขื่อนแม่กวง ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำ ห้วยประจุ๋ม

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ