สทภ.1 สูบน้ำช่วยเหลือพื้นที่แล้งฝนทิ้งช่วง จังหวัดลำพูน


03 สิงหาคม 2563 65 views

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้ กรมทรัพยากรน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค1 โดยส่วนบริหารจัดการน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาด 12 นิ้ว สูบน้ำจากแม่น้ำลี้บริเวณหน้าฝาย บ.แม่แนต ม.8 ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน เข้าสู่คลองส่งน้ำไปยังพื้นที่รับประโยชน์ 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ม.7,8,9 และ 14 ต.แม่ตืน ช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวนาปี พื้นที่กว่า 1,000 ไร่ ที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำจากสภาวะฝนทิ้งช่วง
      ทั้งนี้ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เดินหน้าแก้ไขปัญหาภัยแล้งในสภาวะฝนทิ้งช่วงอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่กำชับให้กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ลงพื้นที่สำรวจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ