สทภ.1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 4/2563


04 สิงหาคม 2563 117 views

วันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยนายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ทรัพยากรนำ้ภาค 1 จัดประชุมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานทรัพยากรนำ้ ภาค 1 ครั้งที่ 4/2563 เพื่อติดตามการดำเนินงานต่างๆ แนวทางการปฎิบัติงาน การเตรียมความพร้อมการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 / เตรียมเสนองบ เงินกู้ระยะ 2 / การเตรียมเสนอของบประมาณปี 2565 และได้ติดตามสถาณการณ์ระดับนำ้ ปริมาณนำ้ฝนในพื้นที่เสี่ยงภัยนำ้ป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ในพื้นที่เขตความรับผิดรับชอบ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เนื่องจากสถาณการณ์พายุดีเปรสชั่น “ ซินลากู ”  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานทรัพยากรนำ้ภาค 1

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ