สทภ.6 ร่วมฝึกระดมทรัพยากร STAGING AREA และการปล่อยขบวนทรัพยากรเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2563


25 สิงหาคม 2563 94 views

    วันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมายเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมฝึกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (ส่วนหน้า) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ทรัพยากร และเครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยการฝึกแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การระดมทรัพยากร Staging Area และการปล่อยขบวนทรัพยากร เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ในช่วงฤดูฝน ปี 2563
    ในการนี้เจ้าหน้าที่ชุดเผชิญเหตุวิกฤตน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 นำรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน เข้าร่วมพิธีปล่อยขบวนทรัพยากร (Staging Area) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในการปล่อยขบวน
 

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ