ตรวจสัมปทานประกอบกิจการประปารายใหม่


27 สิงหาคม 2563 120 views

          วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำ โดย นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 ร่วมกับ นายสวง สุดประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เข้าตรวจสถานที่เพื่อประกอบการขอรับสัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ของบริษัท อินดัสเตรียล วอเตอร์รีซอร์ท แมนเนจเม้นท์ จำกัด  ขายน้ำให้แก่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ณ สถานีจ่ายน้ำบ้านโพธิ์ และสถานีจ่ายน้ำคลองนา โดยจุดผลิตน้ำประปาตั้งอยู่ที่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี รับน้ำดิบจากบ่อเก็กกักน้ำของบริษัทและจากโครงการชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา ระบบผลิตน้ำประปามีกำลังผลิตสูงสุด 12,480 ลบ.ม./วัน ประชากรได้รับประโยชน์ 62,400 คน ซึ่งเป็นการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออกต่อไป

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ