รมต.ทส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส.


05 กันยายน 2563 121 views

          วันเสาร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ ให้การต้อนรับ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ทส. ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี นครราชสีมา และสระบุรี ในการนี้ นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค ๖ รายงานผลการดำเนินงานโครงการระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ สนับสนุนโครงการพระราชดำริ สวนผลไม้ภาคใต้ (โรงเรียนนายร้อย จปร.) และนำชมพื้นที่รอบโครงการฯ ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ตำบลพรหมมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ