ทส.ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา


18 กันยายน 2563 93 views

          วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในคราวเสด็จทรงงานโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ (รอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก) เป็นการส่วนพระองค์ ณ อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง อำเภอเขาชะเมา และหมู่บ้านคชานุรักษ์ ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
          ในการนี้ นายสุเมธ สายทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 มอบหมาย นางวริยา  สจิรวัฒนากุล ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ เข้าร่วมรับเสด็จฯ และรายงานข้อมูลต่อปลัดกระทรวง เกี่ยวกับแผนงานโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2562-2563 จำนวน 4 โครงการ จะเพิ่มปริมาณความจุเก็บกักหลังดำเนินการ ได้ปริมาณน้ำ 583,000 ลูกบาศก์เมตร และแผนงานโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ 2564-2565 โดยมีเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 60 โครงการ ความจุเก็บกักหลังดำเนินการ ได้ปริมาณน้ำ 2,766,050 ลูกบาศก์เมตร

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 6
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
นิทรรศการ
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
สถานการณ์น้ำ
รายงานสถานการณ์สถานีโทรมาตร
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์ Early Warning
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
กฏหมาย
ระเบียบข้อบังคับ
Open Data
เอกสารเผยแพร่
ดาวน์โหลด
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ