สทภ.1 โดยส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564


08 เมษายน 2564 54 views

      วันที่​ 7​ เมษายน​ 2564​ เวลา​ 09.30​ น.​ นายนิทัศน์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 มอบให้นายสมเดช วรรณก้อน ผู้อำนวยการส่วนประสานและบริหารจัดการลุ่มน้ำสาละวิน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนาย​สังคม​ คัด​เชียงแสน​ นายอำเภอ  แม่สะเรียง​ เป็นประธานการประชุม​ฯ ณ​ ห้องประชุม​ที่ว่า​การอ​ำ​เภอ​แม่สะเรียง​ (ชั้น2)​ อ.แม่สะเรียง​ จ.แม่ฮ่องสอน ที่ประชุมได้มีการรายงานผลและแผนงานการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่โครงการหลวงแม่สะเรียง พร้อมนำเสนอประเด็นปัญหาในพื้นที่เพื่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการแก้ไข โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรกรรมและอุปโภค บริโภค ที่ประชุมได้มอบหมายให้ ผอ.โครงการหลวงแม่สะเรียงประสานงานกับสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 1 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

หน่วยงาน : สำนักงานทรัพยากรน้ำภาคที่ 1
shadow

การค้นหาขั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครงานและประกาศผล
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง
ประกาศงานบุคคล
อบรม / สัมมนา
ประกาศ E-Bidding / E-Market
ประกาศจ้างที่ปรึกษา
นิทรรศการ
ภาพกิจกรรม
ประกาศสอบราคา
ทะเบียนผู้รับจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.)
สาระสำคัญของสัญญา
งบทดลอง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน
รายงานสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำหลากในเขตพื้นที่ลาดเชิงเขา
รายงานสถานการณ์น้ำสถานีลุ่มน้ำ
รายงานระดับน้ำ CCTV
รายงานสถานการณ์การติดตามปริมาณน้ำท่าและน้ำฝน
รายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
รายงานความช่วยเหลือ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
บทความ
งานวิจัย
Open Data
ข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เอกสาร/วีดีทัศน์ เผยแพร่
ดาวน์โหลด
หน่วยงานภายใน
กระทรวง
หน่วยงานอื่นๆ
สมาคม/มูลนิธิ/เครือข่าย
นโยบายและมาตรฐานภาครัฐ
บริการภาครัฐ